DOMENIUL DE UTILIZARE - AVANTAJE

Sistemul de coş de fum Schiedel Quadro Pro a fost conceput şi realizat pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la un anumit număr  de centrale termice prevăzute cu cameră de ardere etanşă şi ventilator.

 

Ca urmare a soluţiei constructive adoptate, acest tip de coş de fum colector cu aspiraţie de aer periferică  permite racordarea a mai multor cazane situate la etaje diferite şi asigură  alimentarea cu aer de combustie din exterior a centralelor termice.

Coşul de fum, dispunând de două canale coaxiale distincte, de fum şi de aer de combustie, funcţionează după principiul schimbătorului de căldură în contracurent. Aerul necesar arderilor se preîncălzeşte odată cu parcurgerea de sus în jos a distanţei de la nivelul prizei din placa de acoperire  până la consumator, îmbunătăţindu-se astfel randamentul surselor de căldură cu 3 până la 7%.

 

Avantajele sistemului Quadro Pro

Sistemul de coş de fum Schiedel Quadro Pro reprezintă, din punct de vedere conceptual şi al materialelor utilizate, un nivel ridicat de performanţă, oferind avantaje multiple:

  •  siguranţa locatarilor clădirilor etajate, prin evacuarea gazelor de ardere deasupra nivelului acoperişurilor;
  • creşterea randamentului centralelor termice prin preîncălzirea aerului necesar procesului de ardere;
  • preţ de cost mai scăzut/beneficiar pentru evacuarea gazelor,prin posibilitatea racordării a mai multor utilizatori;
  • durabilitate ridicată fiind exclusă, pe toată perioada de exploatare a coşului de fum, necesitatea efectuării unor reparaţii sau intervenţii costisitoare;
  • montaj simplu şi rapid, cu costuri de punere în operă reduse, datorită elementelor componente prefabricate modulate;
  •  garanţia de 30 de ani oferita pentru sistemele de coşuri de fum ceramice tip Schiedel, altfel  spus, minim 30 de ani de siguranţă şi confort pentru familiile proprietarilor de coşuri de fum Schiedel.

CĂUTARE PRODUS